yhteenveto

Yritykset niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin joutuvat sopeutumaan uudenlaiseen geoekonomiseen todellisuuteen, jossa suurvallat hyödyntävät talouspolitiikkaa valtapoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yritysten nykyisin kohtaamat riskit poikkeavat merkittävästi tavanomaisista markkinoihin ja niiden sääntelyyn liittyvistä riskeistä: Niiden on kyettävä varautumaan muun muassa finanssipakotteisiin, kauppasaartoihin, kilpailevien valtioiden tukemiin teknologiavarkauksiin sekä kilpailunvastaisiin käytäntöihin. Valtiollisilla toimijoilla on keskeinen rooli geoekonomisten toimien täytäntöönpanossa ja niihin vastaamisessa. Tämän vuoksi tarve uudenlaisille julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuodoille on kasvussa.

Tämä raportti hahmottelee perustan uudelle työvälineelle (International Business Risk and Resilience Monitor, IBRRM), joka on suunnattu yhteistyön vahvistamiseksi sekä suuryrityksille että julkisille organisaatioille. Työvälineen tarkoituksena on edistää tietoisuutta ja valmiutta varautua yhä etenevässä määrin ilmeneviin, uusiin geoekonomisiin riskeihin.

 

Tutkimusjohtaja
Heiko Borchert
Vanhempi tutkija
Christian Fjäder
Vanhempi tutkija
Lars-Hendrik Hartwig