Arabikevät on pakottanut EU:n arvioimaan uudelleen naapuruuspolitiikkaansa ja asettamaan enemmän painoa demokraattisten uudistusten tukemiselle. EU:n vaikutus naapuruston kehitykseen jäänee kuitenkin vähäiseksi, sillä naapureille tarjotaan vain heikkoja kannustimia ja unionin ulkopolitiikka kärsii hajanaisuudesta.

Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma