Venäjän puolustusvoimissa on käynnissä pitkä ja hyvin kallis uudistushanke, jonka tavoitteena on varautua 2000-luvun konflikteihin. Loppuvuodesta 2012 puolustusministeriksi nimitetty Sergei Šoigu ei ole toistaiseksi tehnyt uudistushankkeeseen mittavia muutoksia, vaan on tyytynyt pieniin korjausliikkeisiin.

Tärkeä osa uudistushanketta on asevoimien aseistuksen modernisointi, mikä edellyttää myös maan kotimaisen puolustusteollisuuden uudistamista. Tällä hetkellä suurin osa venäläisistä puolustusteollisuuden yrityksistä on teknologisesti ja hallinnollisesti kaukana jäljessä kansainvälisistä kilpailijoistaan.

Sotilaallisen voiman lisäämisellä Venäjä pyrkii kompensoimaan lukuisia heikkouksiaan, jotka ovat paitsi taloudellisia ja teknologisia, myös ideologisia ja psykologisia. Lännessä koettu huoli Venäjän varustautumista kohtaan onkin osittain perusteetonta.