Viime vuonna 40 vuotta täyttäneen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin väitetään usein olevan kriisissä. Väitteen taustalla on Venäjän revisionistinen ulkopolitiikka, joka rikkoo Etyjin perusperiaatteita. Venäjä haluaakin radikaalisti uudistaa Etyjin arvoja, painopistealueita ja toimintatapoja.

Yhdysvallat on huolestunut Venäjän pyrkimyksistä heikentää keskeisten Etyjin instituutioiden autonomiaa. Venäjän hampaisiin ovat joutuneet vaalitarkkailutyöstään tunnettu Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR), Etyjin mediavaltuutettu sekä Etyjin vähemmistövaltuutettu.

Yhdysvallat on yhä valmis yhteistyöhön Venäjän kanssa, mutta Washington haluaa yhteistyön perustuvan puhtaasti Helsingin päätösasiakirjan ja Etyjin sääntöjen mukaisille periaatteille.

Vaikka Yhdysvallat on turhautunut Venäjän toimintaan, se tavoittelee todennäköisesti aiempaakin tiiviimpää yhteistyötä Etyjin puitteissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että käsittelyyn otettaisiin joitakin isoja asiakokonaisuuksia – kuten pakolaiskriisi, energiaturvallisuus tai terrorismin vastaisen taistelu – siinä toivossa, että läpimurto jossakin näistä johtaisi yhteisymmärrykseen myös Etyjin toimintaan liittyvissä rakenteellisissa kysymyksissä, kuten oikeustoimikelpoisen aseman luomisessa Etyjille.

Michael Haltzel
Michael Haltzel