TOIMIVALTAEROT VAIKEUTTAVAT EU:N ULKOISEN EDUSTUKSEN LUOMISTA

Suomenkielinen yhteenveto Ulkopoliittisen instituutin Briefing Paperista 88:

Euroopan unionin ulkoisen edustuksen rakentaminen on haasteellinen tehtävä. Sitä vaikeuttavat eriävät näkemykset siitä, milloin unionin ulkoisen edustuksen tulisi edustaa pelkästään EU:ta ja milloin sekä EU:ta että sen jäsenvaltioita.

Sekaannusta aiheuttaa myös toimivaltakysymys: unionin ja jäsenmaiden toimivaltaisuuden rajat vaihtelevat politiikan eri alojen mukaan, ja erityisesti jaetun toimivallan aloilla ulkoisen edustuksen käytännöt ovat yhä vakiintumattomia. Lisähaastetta tuovat kansainväliset neuvottelut, joissa ollaan lähes poikkeuksetta tekemisissä sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan kuuluvien asioiden kanssa.

Ulkoisen edustuksen rakentamisessa on vielä useita avoimia kysymyksiä. Talouskriisi vaikeuttaa prosessia entisestään. Tärkein motiivi aiempaa yhtenäisemmän ulkoisen edustuksen rakentamiseksi on pelko EU:n ulkopoliittisen merkityksen vähentymisestä. Nämä pelot ovat nousseet esille muun muassa Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen sekä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n uudistamisen yhteydessä. Molemmissa tapauksissa EU-maat joutuivat antamaan periksi Yhdysvaltain ja Kiinan koalitiolle.