EU-tason parlamentarismi on taitekohdassa. Sekamuotoinen parlamentarismi, jossa yhdistyvät toimeenpanovallan poliittiseen valvontaan nojaava malli sekä valtioelinten vallanjakoon perustuva malli on hämärtänyt Euroopan parlamentin julkisuuskuvaa ja heikentänyt unionin poliittisen järjestelmän demokraattista legitimiteettiä. Jopa kummankin mallin keskenään ristiriidassa olevia elementtejä on sisällytetty unionin poliittiseen järjestelmään.

Parlamentarismin muotojen sekavuus lisää omalta osaltaan EU-tason parlamentarismin aliarvostusta. Vallanjakoon nojaava parlamentarismi tarjoaa tällä hetkellä helpomman vaihtoehdon unionin demokraattisen järjestelmän uudistamiseksi kuin toimenpanovallan valvontaan painottuva parlamentarismi.

Teija Tiilikainen
Director; Editor in chief, Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs)