Venäjältä ostettava maakaasu on tärkeä energianlähde useille EU-maille. Monivuotisten sopimusten ja kilpailukykyisten hintojen ansiosta Venäjän asema merkittävänä energiantoimittajana EU:lle säilyy ainakin 2030-luvulle asti.

EU:n ja Venäjän väliseen maakaasukauppaan kohdistuu kuitenkin useita haasteita. On epävarmaa, miten Ukrainan kautta kulkevien kaasutoimitusten käy ensi talvena. Venäjä suunnittelee myös rakentavansa uutta infrastruktuuria ohittaakseen Ukrainan. Samaan aikaan EU pyrkii vapauttamaan sisäiset maakaasumarkkinansa, mikä vaikuttaa myös valtionyhtiö Gazpromin liiketoimiin. EU ja Venäjä ovat kaasun osalta keskinäisessä riippuvuussuhteessa, joten on molempien edun mukaista pyrkiä vastaamaan näihin haasteisiin.

EU:n energiaturvallisuuden kannalta keskeinen haaste on unionin itäisten ja eteläisten jäsenmaiden haavoittuvuus ja riippuvuus Venäjältä saatavasta maakaasusta. Nämä maat tulisi integroida paremmin osaksi EU:n omia ja kansainvälisiä maakaasumarkkinoita ja vähentää niiden riippuvuutta Ukrainan kautta saatavasta venäläiskaasusta.

EU:n tulisi jatkaa sisäisen maakaasumarkkinansa integroimista ja vapauttamista. Gazprom kykenee mukautumaan näihin muutoksiin, ja yhtiö tulee todennäköisesti säilyttämään asemansa EU:n keskeisenä kaasuntoimittajana. EU:n tulisi siis samanaikaisesti sekä varmistaa kaasun toimitusvarmuus Venäjältä että hankkia useampia vaihtoehtoisia kaasuntoimittajia. Mikä tärkeintä, EU:n pitää vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutustaan.