Euroopan parlamentin ja komission sekä erityisesti niiden johtajien välinen suhde on vahvistunut sen jälkeen, kun europarlamenttivaalit kytkettiin komission puheenjohtajan valintaan. Samalla parlamentin ja komission suhde on läheisesti sidoksissa europarlamentin kahden suurimman ryhmän muodostaman suuren koalition toimintaan.

Kriisiaikoina Euroopan unionin poliittinen agenda on kuitenkin edelleen tiukasti jäsenvaltioiden ja Eurooppa-neuvoston käsissä. Tästä syystä Euroopan parlamentin on vaikea hyödyntää läheistä suhdettaan varovaisesti toimivaan komissioon.

Euroskeptisillä ryhmillä on Euroopan parlamentissa tuskin lainkaan valtaa, vaikka ryhmien koko ja näkyvyys ovat kasvaneet. Euroskeptisten joukko on sisäisesti hajanainen, ja parlamentin perinteiset puolueet ovat jättäneet euroskeptikot käytännön työssä marginaaliin.

Vaikka poliittisten ryhmien läheisen yhteistyön on tarkoitus taata Euroopan parlamentin toimivuus, se saattaa myös vahvistaa monoliittista kuvaa EU-politiikasta. Samoin voi vaikuttaa parlamentin ja komission johtajien läheinen suhde.

Vanhempi tutkija