Liuskekaasutuotannon nopea kasvu on tehnyt Yhdysvalloista paitsi omavaraisen maakaasun suhteen, myös potentiaalisen kaasunviejämaan. Maakaasusta on tulossa maan merkittävin energianlähde, ja hiilen korvaaminen kaasulla on johtanut kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ensi kertaa Yhdysvaltojen historiassa. Edullinen maakaasu antaa myös kilpailuedun useilla raskailla teollisuussektoreilla, jotka ovat siirtäneet investointejaan voimakkaasti takaisin Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen liuskekaasubuumin vaikutukset tuntuvat myös Euroopassa sekä muualla maailmassa. Kivihiilen hinta on laskenut ja hiili on kasvattanut osuuttaan Saksassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Tämä kehitys konkretisoi EU:n päästökaupan ongelman: alhainen päästöoikeushinta ei ohjaa polttoainevalintaa ja investointeja. Vuoden 2020 jälkeiselle ajalle tarvitaan huomattavasti nykyistä tiukempi päästökatto. Näin voitaisiin myös kohtuullistaa uusiutuvan energian tukia ja muita paikkailevia ilmastopoliittisia toimia.

Globaalista näkökulmasta liuskekaasu yhdessä muiden epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden kanssa muuttaa energiavirtoja ja maiden poliittista painoarvoa. Öljyn- ja kaasuntuotannon kokonaismäärät kasvavat ja alalle syntyy aidompaa kilpailua, kun kaasumarkkinat vähitellen yhtenevät ja Opec-maiden ulkopuolinen tuotanto kasvattaa osuuttaan öljymarkkinoilla. Venäjän ote Euroopan kaasumarkkinoista heikkenee, mikä uhkaa sen vientituloja. Venäjä pyrkiikin aktiivisesti estämään liuskekaasun hyödyntämisen leviämisen naapurimaihinsa.

Yhdysvallat on toistaiseksi omassa luokassaan liuskekaasun tuotannossa ja siihen liittyvässä teknistaloudellisessa osaamisessa. Euroopassa ja Kiinassa liuskekaasuun liittyy monia poliittisia sekä luonnontieteellisiä epävarmuuksia. Yhdysvaltojen esimerkki on kuitenkin voimakas, ja todennäköisesti tuotanto leviää vähitellen muuallekin. Todennettavaa tietoa liuskekaasun ja muiden epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden globaalista potentiaalista on odotettavissa vasta vuoden 2020 tienoilla.