Monenkeskinen kaupan vapauttaminen on ajautunut umpikujaan. Maailman kauppajärjestön (WTO) Dohan kierros on jatkunut yli kymmenen vuoden ajan. Neuvotteluja käydään enää vain muutamista asioista.

Useat WTO:n jäsenmaat ovat jo todenneet Dohan kierroksen kariutuneeksi. Samat maat kuitenkin solmivat ennennäkemättömän laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia. Kaupan vapauttaminen onkin siirtynyt kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten varaan.

Myös neuvottelukysymyksissä on tapahtunut merkittävä muutos: tullien sijaan nyt keskitytään maiden sisäisen sääntelyn yhtenäistämiseen. Se edellyttää neuvottelukumppaneilta tiettyä samanmielisyyttä ja muodostaa haasteita kansalliselle päätöksenteolle.

Kehittyvät maat eivät ole hyötyneet kaupan vapauttamisesta siinä määrin kuin ne olisivat toivoneet. Siirtymä kohti hajanaisempia kauppablokkeja uhkaa jättää kehittyvät maat entistäkin pahemmin maailmankaupan sivustakatsojiksi.

Joulukuussa järjestettävässä WTO:n ministerikokouksessa olisi tärkeää saada aikaan edistysaskelia maataloustuotteiden kaupan, kaupankäynnin helpottamisen sekä köyhimpien maiden kohtelun suhteen. Tämä antaisi kipeästi kaivatun merkin siitä, että WTO:sta voi yhä olla hyötyä kaikille jäsenmailleen.