Euroopan unionin kyky edistää kansalaistensa turvallisuutta voi muodostua keskeiseksi tekijäksi tulevaisuuden eurooppalaisessa integraatiopolitiikassa. Suomi on yksi niistä maista, jotka haluavat lisätä EU:n aktiivisuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tällöin EU:sta puhutaan turvallisuusyhteisönä.

Mielipidetiedusteluiden perusteella kansalaisten näkemykset mahdollistavat yhteistyön vahvistamisen erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

EU-kansalaisilla on yhteinen huoli terrorismista ja maahanmuutosta. Pelko aseellisesta konfliktista on kuitenkin vähäinen.

Kansalaiset suhtautuvat myötämielisesti kasvavaan yhteistyöhön. Tuki EU:n yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle sekä yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle ovat pysyneet korkeina. Lisäksi eurooppalaisten keskinäinen solidaarisuus ja yhtenäisyys näyttävät kohentuneen, mikä saattaa helpottaa EU-toimijoita.

EU:n pitäisi kuitenkin selvittää yleisiä asenteita turvallisuuskysymyksistä aiempaa tarkemmin, jotta ymmärrettäisiin paremmin kansalaisten keskuudessa vallitsevat mielipiteet.

Johtava tutkija
Vanhempi tutkija
Ohjelmajohtaja