Venäjän uuden turvallisuuslain on tarkoitus selkeyttää valtion viranomaisten toimivaltuuksia turvallisuuskysymyksissä. Laki onnistuu tässä kuitenkin vain osittain: siinä ei selvästi määritellä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan tai miten eri viranomaisten toimintaa tullaan koordinoimaan.

 

Katri Pynnöniemi
Katri Pynnöniemi