Venäjän uutta turvallisuusstrategiaa voi pitää kuvauksena maan johdon maailman­katsomuksesta. Edeltäjäänsä verrattuna uusi strategia korostaa uhkakuvia ja ongelmia. Sen mukaan kansallisessa turvallisuudessa on kyse kansallisten etujen puolustamisesta, mutta nämä edut määritellään hyvin epäselvästi.