Talouskriisi on vahvistanut Euroopan unionin taloudellisen integraation jakoa kahteen kerrokseen. Monet kriisin aikana luoduista uusista säännöistä ja rakenteista ovat liittyneet eurokriisin ratkaisuun ja koskevat sen vuoksi vain euroaluetta.

Tilanne ei ole kuitenkaan ratkaisevasti muuttunut Maastrichtin sopimuksen mukaiseen Euroopan talous- ja rahaliittoon verrattuna. Kaikki viime vuosien muutokset ovat sopusoinnussa sen periaatteen kanssa, että kaikki EU-maat liittyvät euroalueeseen, kunhan ne ovat siihen valmiita.

Lähitulevaisuudessa yksi keskeisiä kysymyksiä tulee todennäköisesti liittymään siihen, miltä osin EU-päätöksenteko koskettaa vain euroaluetta sekä siihen, mikä on euroalueen suhde muuhun EU:hun, sen instituutioihin ja menettelytapoihin.

Vaikka euroryhmä pysyisikin ”virallisesti epävirallisena” ryhmänä, on siitä tosiasiallisesti muodostunut uusi instituutio EU:n sisälle. Sen rooli ja painoarvo on pikemminkin kasvamaan kuin vähenemään päin.