Venäjän viimeaikainen ulkopoliittinen nousu johtuu pikemminkin otollisista olosuhteista kuin kestävistä rakenteista.

Otollisista olosuhteista huolimatta Venäjä on saavuttanut kahdenlaisia tuloksia. Taloudellisen noususuhdanteen myötä Venäjä on vaurastunut ja kasvattanut itsevarmuuttaan. Samalla se on kuitenkin vieraannuttanut ja provosoinut sekä länsimaita että naapureitaan.

Voimakas ulkopolitiikka ja heikko sisäinen rakenne aiheuttavat ongelmia Venäjälle, minkä vuoksi noususuunnan jatkuminen on epätodennäköistä.

Ellei muutosta tapahdu, nämä ongelmat pahentuvat. Venäjän nousun kulmakiviin lukeutuva energianvienti heikkenee lähiaikoina. Noususuhdanteen päättyminen uhkaa Venäjän sisäistä vakautta ja sen kykyä muiden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseen samalla, kun ulkopuolinen vastustus Venäjää kohtaan voimistuu.

Mikko Patokallio
Mikko Patokallio