Isilin kasvu on tuonut esiin jihadistiterroristien uuden sukupolven.

Ulkomaisten vapaaehtoisten suuri määrä Syyriassa saattaa johtaa globaalin terrorismin vastaiskuun, kun Isil lyödään Syyriassa ja Irakissa. Tämä alleviivaa yhteisten tavoitteiden ja politiikan tarvetta ulkomaisiin vierastaistelijoihin liittyen.

Euroopan unioni ei ole onnistunut ottamaan itselleen ratkaisevaa roolia Syyrian konfliktiin ja ulkomaisiin vierastaistelijoihin liittyen, mutta EU voi yhä olla tärkeässä asemassa koordinoidessaan jäsenmaidensa kantoja kriisiin.

EU voisi omaksua roolin yhteisten pelisääntöjen luomisessa sosiaaliseen mediaan ekstremistiseen materiaaliin ja väkivaltaan yllyttämiseen liittyen.

Pääseminen yhteistyöhön Turkin kanssa tiedon keräämisessä ja sen jakamisessa olisi keskeisen tärkeää, jotta terrorismin vuoksi matkustamista voitaisiin estää.

Syyrian ja Irakin rajanaapureita uhkaa Isilin leviämisilmiö, jossa syntyisi Isiliä jäljitteleviä potentiaalisia yhteistyötahoja ja organisaatioita. Egyptistä ja Libyasta voi todennäköisesti tulla kasvualustoja tällaisille ryhmittymille.