Euroopan unionin talous- ja finanssipoliittiset uudistukset ovat lisänneet EU:n ja sen jäsenmaiden toimivallanjaon hajanaisuutta. Uudistukset ovat vaikuttaneet myös siihen, kuinka Euroopan- ja toisaalta kansallisen tason toimijat käyttävät näitä toimivaltuuksia.

Lisäksi euroalueen ja muun EU:n velvoitteet ovat eriytyneet. Tämä on johtanut siihen, että vallankäyttö pirstaloituu jopa EU-instituutioiden sisällä. Toimivaltuuksien ja instituutioiden hajanaisuus vaikeuttaa talous- ja finanssipolitiikan demokraattista valvontaa.

Suurin haaste on, kuinka sisällyttää euromaiden ja muiden EU-maiden erilaiset vastuut nykyisiin EU-instituutioihin siten, että instituutioiden yhtenäisyys säilyy. Lisäksi pitää varmistaa, että EU:n talous- ja finanssipoliittisilla valtuuksilla on demokraattinen perusta.