Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

henkilöt

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan projekti on strateginen huippuosaamisaloite, joka vahvistaa yhtä avainaluetta Ulkopoliittisen instituutin tutkimuskentässä. Hanketta valvoo instituutin johtaja. Projekti tuottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategisen tason tutkimusta: se tutkii Suomen geostrategista asemaa ja tarjoaa sekä julkiselle keskustelulle että päätöksentekijöille näkökulmia ja arvioita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja siihen liittyvistä poliittisista vaihtoehdoista. Hankkeen tavoitteena on tukea ja helpottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimuksen kehittämistä hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja yhdistämällä alan asiantuntijoita julkaisujen ja tapahtumien avulla. Vuonna 2020 projekti keskittyy Suomen ja Ruotsin puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön. Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka -hanke on aiemmin koostunut Suomen ulkopolitiikan seminaarisarjasta, EILEN-arkistosta ja Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjasta.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Projektiin liittyvät julkaisut

10 / 2016

Neighbouring an Unpredictable Russia: Implications for Finland

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs

Uusimmat julkaisut

(2020). Finland's relations with China and the US. Teoksessa Esteban, Mario and Miguel Otero-Iglesias (toim.): Europe in the Face of US-China Rivalry. A Report by the European Think-tank Network on China (ETNC). Madrid: Real Instituto Elcano. 57-63.

(2019). Finnland. Teoksessa Weidenfeld, Werner & Wessels, Wolfgang (toim.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2019. Nomos Verlag. 471-474.

(2019). Russia and the idea of Eurasia in Turkey's strategic culture paradigms. Teoksessa Miklossy, Katalin; Smith, Hanna (toim.): Strategic culture in Russia's neighborhood: Change and continuity in an in-between space. Lanham, MD: Lexington Books. 163-184.

(2019). Kaksi vallanvaihtoa. Ulkopolitiikka, 56 (2):3.

(2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. Teoksessa Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina (toim.): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

(2019) . Poutasään jälkeen. Jyväskylä: Docendo.

(2018). Katse Atlantin toiselle puolen. Puheenaihe.fi, 21.12.

(2018). Finland's ambiguous deterrence:: mixing deterrence by denial with ambiguous extended deterrence. Teoksessa Vanaga, Nora & Rostoks Toms (toim.): Deterring Russia in Europe: Defence strategies for neighbouring states. Routledge.

(2018). Ska Moder Svea svika broderfolket?. Svenska dagbladet, 6.9.

(2018). Onko Suomi Pohjolan Sparta?. Ilta-Sanomat, 20.8.

(2018). Trump on jo Suomessa. Ilta-Sanomat, 9.7.

05 / 2018

Ulkopolitiikka 2/2018

(2018). Kun pienestä tuli suuri. Teoksessa Henri Vanhanen (toim.): Ulkopolitiikka Nyt! Euroatlanttinen Suomi. Helsinki: Ajatuspaja Toivo & Wilfried Martens Centre for European Studies. 104-107.

(2018). Miksi Suomessa ei luoteta Ruotsiin?. The Ulkopolitist, 25.4.

Pesu, Matti (2018). Kuuden vuoden kuuliaisuus. Ulkopolitiikka. Ulkopoliittinen instituutti.

Kallio, Jyrki (2018). Finland and China:: Pragmatism prevails. Teoksessa Sverdrup-Thygeson, Bjørnar; Yennie Lindgren, Wrenn; Lanteigne, Marc (toim.): China and Nordic diplomacy. Abingdon and New York: Routledge. 45-59.

Tiilikainen, Teija (2017). Finland i Europa och förhållandet till den transatlantiska länken. Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift (4):71-75.

Iso-Markku, Tuomas (2017). Finnland. Teoksessa Weidenfeld, Werner & Wessels, Wolfgang (toim.): Jahrbuch der Europäischen Integration 2017. Nomos Verlag. 501-504.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige. Teoksessa Almqvist, Kurt (toim.): Sverige och Finland.

(2017). The role of public opinion in Finland’s foreign and security policy. Teoksessa Cheng Tun-jen; Lee Wei-chin (toim.): National Security, Public Opinion and Regime Asymmetry : A Six-Country Study. Singapore: World Scientific. 147-174.

Jokela, Juha & National Reflection Group (Finland) (2017). New Pact for Europe: National Report Finland. New Pact for Europe.

Alaranta, Toni (2017). FEUTURE EU 28 Country Report Finland. Teoksessa Funda Tekin (toim.): FEUTURE EU Country Reports. Cologne: University of Cologne. 2-8.

12 / 2016

Climate Security: Strategy or Necessity for Finland?

Emma Hakala Emma Hakala
12 / 2016

Ulkopolitiikka 4/2016

10 / 2016

Neighbouring an Unpredictable Russia: Implications for Finland

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs
08 / 2016

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä

(2016). Yhdysvaltalaiset turvallisuusskenaariot ja Suomen asema. Teoksessa Fred Blombergs (toim.): Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu. 215-238.

(2016). Good EU-UK relations, but the EU is the first priority for Finland. Teoksessa Oliver, Tim (toim.): Preparations for a Brexit IV: views from Austria, the Czech Republic, Finland, Greece, and Malta. LSE BrexitVote blog.

Tiilikainen, Teija (2015). Suomen on päätettävä, mitä se haluaa Euroopassa : kannattaako Suomen profiloitua itsekkääksi ja unionin hajanaisuutta edistäväksi jäsenmaaksi, kysyy Teija Tiilikainen. Suomen Kuvalehti, 31.12.

Kallio, Jyrki (2015). Finland-China relations:: pragmatic cooperation since 1950. Teoksessa Huotari, Mikko; Otero-Iglesias, Miguel; Seaman, John; Ekman, Alice (toim.): Mapping Europe-China relations: a bottom-up approach. Berlin: Mercator Institute for Chinese Studies. 20-24.

06 / 2015

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Charly Salonius-Pasternak Charly Salonius-Pasternak Eoin Micheál McNamara Eoin Micheál McNamara Magnus Nordenman Magnus Nordenman Eoin Micheál McNamara Eoin Micheál McNamara Magnus Nordenman Magnus Nordenman

(2015). Finland: from neutrality to constructive Europeanness. Teoksessa Teija Tiilikainen; Timo Behr (toim.): Northern Europe and the Making of the EU's Mediterranean and Middle East Policies. Ashgate.

(2014). Asevelvollisuus: instrumentti, identiteetti ja tulevaisuus. Teoksessa Matti Muhli (toim.): Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin julkaisu. Helsinki: Puolustusvoimat. 21-25.

(2014). Liitossa vai ei?. The Ulkopolitist, 26.8.

(2014). Britain outside Europe? The view from Finland. Teoksessa Möller, A; Oliver, T (toim.): The United Kingdom and the European Union: What would the Brexit mean for the "EU" and other States around the world?. Berlin: DGAP. 87-89.

(2013). Finland: toward a more cautious Europeanization. Teoksessa Bretherton C., Mannin M. (toim.): The Europeanization of European Politics . New York: Palgrave Macmillan. 39-51.

12 / 2013

Ulkopolitiikka 4/2013

(2013). Ulkopolitiikka kaipaa visiointia. Turun Sanomat, 24.10.

(2013). Tasapainoilua Pohjolassa. The Ulkopolitist, 24.10.

09 / 2013

Ulkopolitiikka 3/2013

(2012). Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta. Helsingin Sanomat, 10.10.

(2011). Turvallisuustutkimuksen toimijakartoitus. Ministry of Defence of Finland, Scientific Advisory Board for Defence.

12 / 2011

Ulkopolitiikka 4/2011

09 / 2009

Afghanistan's hard summer: The impact on European troop contributing nations

Charly Salonius-Pasternak Charly Salonius-Pasternak Toby Archer (editor) Toby Archer (editor) Timo Behr Timo Behr Matthieu Chillaud Matthieu Chillaud Valtteri Vuorisalo Valtteri Vuorisalo Barbara Zanchetta Barbara Zanchetta Toby Archer (editor) Toby Archer (editor) Timo Behr Timo Behr Matthieu Chillaud Matthieu Chillaud Valtteri Vuorisalo Valtteri Vuorisalo Barbara Zanchetta Barbara Zanchetta

(2008). Doeser, Fredrik (2008): In Search of Security after the Collapse of the Soviet Union. Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden 1988-1993 (Book review). Statsvetenskaplig tidskrift.

(2007). Suomi Euroopan unionissa: Eduskunta ja ulkopolitiikka. Teoksessa (toim.): Eduskunta ja ulkopolitiikka. Suomen eduskunta 100 vuotta: Kansainvälinen eduskunta. Helsinki: Eduskunta.

(2006). Åland in European security policy. Teoksessa Alyson K.J. Bailes; Gunilla Herolf; Bengt Sundelius (toim.): The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press.

(2006). Tio år finländsk EU-politik. Medlemskapserfarenheterna i Finlands politik och förvaltning. Nordisk administrativ tidskrift.

(2006). A Transition Presidency? An inside view of Finland’s second presidency of the EU, July- December 2006. Notre Europe Policy Paper (22).

(2006). International crisis administrations and Finland. Teoksessa Outi Korhonen (toim.): International administration of crisis areas. Helsinki: KDG Research & Publications. 241-250.

(2006). Suomi Euroopan unionissa: näkökulmia Suomen eurooppalaisuuteen. Teoksessa (toim.): Suomi, Viro ja Euroopan tulevaisuus. Helsinki: Eurooppa-tiedotus.

(2006). Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: Suomen linjan täydellinen muodonmuutos. Teoksessa Tapio Raunio, Juho Saari (toim.): Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Helsinki: Gaudeamus.

(2006). The Europeanization of Foreign and Security Policy and the Re-Production of State Identity in Finland and Britain. United Kingdom: University of Bristol.

(2005). Genom grannens glasögon. Teoksessa Fredrik Bystedt; Ylva Nilsson (toim.): Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi?. Stockholm: SNS Förlag.

(2005). Kymmenen vuotta suomalaista EU-politiikkaa. Teoksessa Jaakko Kiander (toim.): Suomi EU:ssa: ensimmäiset 10 vuotta. Helsinki: VATT.

(2003). A Finnish Perspective on European Security. Teoksessa Elisabeth Davidson; Bo Huldt; Jan Mörtberg; Tomas Ries (toim.): The New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden. Stockholm: The Swedish National Defence College.

(2003). . Finland: smooth adaptation to European values and institutions. Teoksessa Wolfgang Wessels; Andreas Maurer; Jürgen Mittag (toim.): Fifteen into one?. Manchester: Manchester University Press.

(2002). Finlands och Sveriges alliansfrihet i ljuset av Sveriges 1812 års politik. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Sverige i fred; Statsmannakonst eller opportunism. Stockholm: Atlantis.

(2002). Suomen ja Ruotsin puolueettomuus; Ruotsin vuoden 1812 politiikan valossa. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa – Ruotsin idänpolitiikka vuosina 1812-2002. Helsinki: Tammi.

(2001). Finland and the EU. Teoksessa Bo Huldt; Teija Tiilikainen; Tapani Vaahtoranta; Anna Helkama-Rågård (toim.): Finnish and Swedish Security, Comparing National Policies. Stockholm: Försvarshögskolan.

(2001). Euroopan unioni Suomen turvallisuuspolitiikassa. Teoksessa 517 (toim.): Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset. Helsinki: Otava.

(2001). Yhteensopimaton valtiosuvereniteetin kanssa’, Integraation hahmottamisen ongelmia kylmän sodan jälkeisessä Suomessa. Teoksessa Johan Bäckström (toim.): Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY.

. Testi läpäisty kunnialla: Suomi johdatti EU:n uudelle vuosituhannelle.

(2000). Finland Guided the EU into the New Millennium; The First Test Passed. .

(2000). Suomi johtajana EU:n ulkosuhteissa. Teoksessa Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (toim.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

(2000). Johdatus Suomen puheenjohtajuuden haasteisiin. Teoksessa Tuomo Martikainen; Teija Tiilikainen (toim.): Suomi EU:n johdossa. University of Helsinki.

(2000). The Discursive Construction of Security in Finland. United Kingdom: University of Birmingham.

(1999). Europe and Finland. Defining the National Identity of Finland in Western Europe. Aldershot: Ashgate.

(1999). Presidentin ulkopoliittinen johtajuus suomalaisena traditiona; tradition merkitys 2000-luvulla. Teoksessa (toim.): uomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä uuden perustuslain valossa. Helsinki:

(1998). Finland och Sverige - Skillnader och Likheter i Sätten att förstå Världen efter det Kalla Kriget. Teoksessa Tapani Suominen (toim.): Det hotade landet och det skyddade. Stockholm: Atlantis.

(1998). The Finnish Neutrality - Its New Forms and Future. Teoksessa Laurence Goetschel (toim.): Small States Inside and Outside the EU. London: Kluwer.

(1997). Suomen turvallisuuspolitiikka ja kansainvälinen asema. Teoksessa (toim.): Tiedän, palvelen, opastan (Textbook of the Finnish Guide Association). Helsinki: Edita.

(1996). Finland and the EU. Teoksessa Lee Miles (toim.): The European Union and the Nordic Countries.

(1995). The Finns are Pleased with Their Membership in the EU, Respect for Leaders or Critical Evaluation?. .

(1995). Den europeiska integrationen - Uppkomsten av ett forskningsområde i Finland. Teoksessa (toim.): Brooar – Till Roger Broo på 50-årsdagen. Helsinki: The Swedish Cultural Foundation.

(1995). Euroopan yhdentymisen vaikutukset Suomen ulkopolitiikassa. Teoksessa Jouko Huru; Olli-Pekka Jalonen (toim.): Eurooppalaistuvan Suomen turvallisuuspoliittiset haasteet. Tampere: Tampere Peace Research Institute.

(1994). Det finländska folket inför det historiska beslutet. .

. Voiko EU-Suomi olla itsenäinen ? Valtiollisen itsenäisyyden ja suvereniteetin suhde EU-jäsenyyteen.

(1994). The Finns As Constructors of a United Europe, Reflections Upon the European Political Heritage of Finland. .

. Om Finlands förhållande till utländska makter bestämmer presidenten.

(1992). Suomi ja Euroopan Yhteisön lainsäädäntövalta. Turku: The Institute for European Studies.

. Suomen doktriini murtuu -suomalaisen politiikan kulku Paasikiven-Kekkosen realismista kohti yhteisöllisuuden Eurooppaa.

(1991). Valtiosopimukset osana Suomen itsenäisyyden ajan ulkopolitiikkaa. Ulkopolitiikka.

(1991). Valtion suvereniteetti säännön ja käyttäytymisen vuorovaikutuksena. Rauhantutkimus.

(1990). Suomen valtiosopimusoikeuden perusteista. Yearbook of Oikeustiede.