Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimusprojekti liittyen Venäjän muuttuvaan rooliin Suomen lähialueilla. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa vuodelle 2015. Projektissa tutkitaan Venäjän poliittista järjestelmää, maan energiapolitiikkaa ja roolia arktisen sekä Itämeren alueiden turvallisuusympäristöissä ja tehdään johtopäätöksiä Suomen näkökulmasta sekä annetaan toimenpidesuosituksia.

Projektin tuloksia julkaistaan FIIA Analysis- ja Briefing Paper -julkaisujen muodossa, ja projektin loppuraportti toimitetaan Valtioneuvoston kanslialle kesällä 2016. Projektia johtaa Teija Tiilikainen ja ohjaa Ulkoasiainministeriö. Ulkopoliittisessa instituutissa projektia koordinoi Toivo Martikainen, ja usea instituutin tutkija on mukana analyysin tuottamisessa projektia varten.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Projektiin liittyvät julkaisut

08 / 2016

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisen instituutin työryhmä Ulkopoliittisen instituutin työryhmä
10 / 2016

Neighbouring an Unpredictable Russia: Implications for Finland

Sinikukka Saari Sinikukka Saari Toivo Martikainen Toivo Martikainen Katri Pynnöniemi Katri Pynnöniemi The Finnish Institute of International Affairs The Finnish Institute of International Affairs