Aaltola: Selvä merkki USA:n ja Venäjän välien huononemisesta
Läni-Suomi

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola konstaterade i bl.a. tidningen Länsi-Suomi 7.8. att inhiberandet av toppmötet mellan Förenta staternas och Rysslands presidenter är ett tecken på försämrade relationer.

 

Länk till artikeln