Europuolueiden ohjelmia pimitetään
Kansan Uutiset
Tiina Tenkanen

Utrikespolitiska
institutets forskare Tuomas Iso-Markku kommenterade Europaparlamentsvalet i
Kansan Uutiset 14.5. Enligt Iso-Markku är nationalitet
inte en viktig faktor för parlamentets finska ledamöter när de röstar.