al-Qaida riktar direkt hot mot finländarna
Hufvudstadsbladet
Jeanette Björkqvist

Afghanistan


al-Qaida riktar direkt hot mot finländarna


En al-Qaida-ledare manar till anfall mot de finländska Isaf-trupperna i Afghanistan för att driva bort ”de svaga” soldaterna. Enligt forskare ska hotet ska tas på allvar.


Det är i sina senaste blogginlägg al-Qaida-ledaren Abu Sulaiman al-Nasser uppmanar till anfall direkt mot de finländska ”korsfararna”:


De finländarna trupperna i Afghanistan är svaga och undviker konfrontationer. Dessutom har de bara ett litet stöd för sin verksamhet bland medborgarna. Vi uppmanar er att med hårda medel slå till mot dessa trupper och mot deras baser i Mazar-i-Sharif med omnejd skriver han.


USA:s ledande terrorismforskare Evan Kohlmann säger till Turun Sanomat att finländarna ska fästa uppmärksamhet vid Sulaimans meddelanden. Enligt honom handlar det om en ledare inom al-Qaida som har ett avancerat nätverk och som dessutom tidigare varit aktiv i utspelen mot Norden. Sulaimans al-Qaida-blogg hör också till de mest lästa i världen.


– Abu Sulaiman skickade till exempel ut en bild av Taimour al-Abdalya, självmordsbombaren som slog till i Stockholm i december, på al-Qaidas diskussionsforum innan medierna gjorde det. Några dagar senare meddelade han att detta bara var början på det nya heliga krigets era, uppger Kohlmann till tidningen.


Också vid Utrikespolitiska institutet säger forskaren Charly Salonius-Pasternak att det direkta hotet ska tas på största allvar.


– Man ska komma ihåg att det relativt konstant kommer uppmaningar till angrepp mot de internationella trupperna i Afghanistan så såtillvida är Finland inte i någon särställning på grund av detta hot. Men det kan påminna vissa människor om att de finländska soldaterna ses som korsfarare av vissa i regionen.


Han själv har tidigare retat upp den utrikespolitiska ledningen då han sagt att Finland med sin närvaro i de Natoledda Isaf-styrkorna är en part i ett krig i ett krigförande land eftersom styrkornas huvudsakliga uppgift är att stödja Afghanistans regering som är inblandad i ett inbördeskrig mot talibanerna.


Han anser fortfarande att det finns starka skäl till nya politiska avvägningar – inte för att Sulaiman hotar finländarna utan för att hela operationens karaktär förändrats och därför borde omvärderas.


– Överlag borde vi diskutera om vi uppnår det vi vill med den nuvarande operationen. Eller borde man överväga andra satsningar såsom utbildning för barn och unga vilket globalt sett anses vara viktigt. De drygt 50 miljoner vi sätter på att närvara i Afghanistan kunde kanske användas på annat sätt? Nu har det sagts att vi stannar till 2014 eller så länge våra närmaste samarbetsländer Sverige och Tyskland stannar, men det kanske finns skäl att omvärdera detta redan i år.


Mera våld i Afganistan


Det senaste al-Qaida-hotet har enligt Försvarsmakten inte känts av på något sätt på plats i Afghanistan. Generellt har finländarna ändå, sedan operationen inleddes 2002, fått märka att det tidigare sett ganska lugna området blivit mer våldsamt. Hittills har två finländare dött i uppdraget. Sergeant Petri Immonen dog när en vägmina exploderade 2007, överlöjtnant Jukka Kansonen i februari i år i ett attentat. Antalet angrepp mot trupperna har konstant ökat.


I Sverige har opinionen mot landets deltagande i Isaf vänt så att en majoritet nu motsätter sig det. Svenska Afghanistanexperten Pierre Schori, som besökte Helsingfors i veckan, anser att både Sverige och Finland deltar i ett USA-lett krig och manar länderna att avsluta sitt engagemang i ett uppdrag som enligt honom inte längre handlar om fredsbevarande.


Byline: Jeanette Björkqvist


Byline:


Artikel


International Security Assistance Force, Isaf, är en Natoledd internationell operation med uppgift att stödja och utbilda den afghanska regeringens säkerhetsstyrkor.


I den medverkar 48 länder. En majoritet är med i Nato eller har ett säkerhetssamarbete med USA. Som obundna deltar Finland, Sverige, Irland och Österrike.


90 000 av 132 000 personer inom Isaf är amerikaner.