EU:n ja Venäjän viisumivapauteen vielä matkaa

Minna-Mari Salminen – intervju


EU:n ja Venäjän viisumivapauteen vielä matkaaEU:n ja Venäjän viisumivapaus ei lähitulevaisuudessa ole mahdollinen. Tällaiseen johtopäätökseen päädytään uudessa viisumivapautta käsittelevässä suomalaisraportissa.


Ulkopoliittisen instituutin ja ulkoministeriön raportissa huomautetaan, että EU:n ja Venäjän viisumivapauden puolesta on toistaiseksi tehty käytännössä vähän, vaikka huipputason julkilausumissa viisumivapaus on ollut virallinen tavoite jo vuosia.


Lyhyellä aikavälillä viisumivapautta on turha odotella, kertoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna-Mari Salminen, joka on toinen raportin tekijöistä.


– EU on asettanut tiettyjä vaatimuksia, joita Venäjä ei ole vielä pystynyt täyttämään, sanoo Salminen.


Muun muassa kysymys passien aitoudesta on EU:lle tärkeä. Lisäksi Venäjän pitäisi saada korruptio hallintaan.


EU:ssa mietitään, rynnivätkö venäläiset unionin alueelle tai luikahtavatko kolmansien maiden kansalaiset laittomasti Venäjän kautta Eurooppaan, jos viisumivapaus toteutetaan.


Matkustajamäärien kasvu lisää painetta viisumivapauteen


Matkustajamäärät Venäjän ja muun Euroopan välillä kasvavat koko ajan, ja sekä taloudellinen että kulttuurinen vuorovaikutus vilkastuu. Viiden EU-maan ja Venäjän viisumiviranomaisten haastatteluihin perustuvassa raportissa ennakoidaan, että tulevaisuudessa konsulaatit voivat tukkeutua viisumijonojen takia.


Venäläisturistit kokevat viisumijonoissa pönöttämisen nöyryyttäväksi. Salminen muistuttaa, että viisumivapautta hinkuu erityisesti Venäjä.


– Venäjä haluaa näyttää kansalaisilleen, että se puolustaa kansalaisiaan ja haluaa edistää kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa, Salminen lisää.


Raportin tekijöiden mielestä viisumipakko tarjoaa Venäjän johdolle tilaisuuden selittää kansalaisilleen, että EU eristää Venäjää, mikä lisää EU-vihamielisyyttä Venäjällä.


Viisumivapauden lykkääntyminen asettaa EU:n ja Venäjän kompuroivan kumppanuuden koetukselle.


Salmisen mukaan viisumivapaudella on suuri merkitys EU:n ja Venäjän suhteille: viisumivapaus vahvistaisi EU:n ja Venäjän strategista kumppanuutta.