Sinikukka Saari analyserar i sin artikel särskilt de mellanstatliga samarbetsorganisationernas försök att befrämja demokrati – Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Europarådet och Europeiska unionen – såväl som de icke-statliga organisationerna som verkar i Ryssland. Artikeln påvisar att europeiska mellanstaliga organisationer prioriserar politiska och ekonomiska värden framom den mera konsekventa och principiella politik som bedrevs gentemot Ryssland under 1990-talet och tidigt 2000-tal. Denna instrumentalism förklarar delvis Rysslands gällande aggressiva attityd mot befrämjandet av internationell demokrati.

Sammandrag av artikeln