"Venäjä-kuva on muuttunut hienoisesti"
Helsingin Sanomat
Jouni Mölsä

Nato mielletään yhä suurvaltapolitiikan välineeksi.

Valtaosa suomalaisista ajattelee, että Venäjä ei ole Suomen kannalta kovinkaan suuri tai minkäänlainen uhka, selviää Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä. Noin yksi viidestä kokee Venäjän olevan suuri tai melko suuri uhka.

Tulokset eivät ole muuttuneet viime vuodesta.

Johtaja Teija Tiilikainen Ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että Venäjän aiempaa vahvempi suurvaltaretoriikka sekä Georgian ja Venäjän välillä käyty sota ovat kuitenkin hienoisesti vaikuttaneet suomalaisten Venäjä-kuvaan.

”Äreämpi Venäjä on ehkä antanut aihetta epävarmuuden lisääntymiseen siinä suhteessa, kuinka Venäjä reagoi.”

Tiilikainen luonnehtii asiaa niin, että Venäjä on tullut esille hieman toisessa valossa.

”Vaikka näin onkin, silti katsotaan, että muutos [Venäjän ulkopolitiikassa] ei nyt kohdistu meitä vastaan. Se ei ole muuttanut keskinäistä suhdettamme”, Tiilikainen arvioi.

Kyselyn mukaan Suomen ei kannattaisi liittyä Natoon erityisesti siksi, että Suomi tulisi vedetyksi mukaan konflikteihin, jotka eivät sitä koske. Tiilikaisen mukaan taustalla vaikuttavat koko kylmän sodan jälkeisen ajan samanlaisena pysyneet mielikuvat.

”Nato mielletään suurvaltapolitiikan välineeksi. Sen päätökset mielletään niin, että ne tehdään jossain muualla ja sitten jäsenet velvoitetaan olemaan mukana”, hän sanoo.

Nato-jäsenyyden kannattajat korostavat sitä, että päätöksenteko Natossa on demokraattista. Tämä viesti ei tutkimuksen mukaan mene läpi.

”Luulen, että osa tästä johtuu siitä, että Afganistan on saanut niin hallitsevan roolin. Ehkä näkyvimmät Naton operaatiot ovat olleet sellaisia, joissa Yhdysvaltain rooli ja intressi on mielletty vahvaksi. Onhan Nato ollut merkittävässä roolissa muun muassa Kosovossa, mutta se ei saa samanlaista kansainvälistä näkyvyyttä.”

Nato-jäsenyyden puolesta puhuu kansalaisten mielestä se, että Suomi on jo nykyään mukana Nato-vetoisissa rauhanturvahankkeissa.

”Tämä varmaan pohjautuu kokemukseen eli siihen, että ei tässä tähänastisessa yhteistyössä mistään niin kauhean pelottavasta ja suuresta riskinotosta ole ollut kysymys. Ehkä nyt ajatellaan, että koska olemme siellä jo niin pitkällä, ei jäsenyys enää ole iso askel.”

Artikkelilinkki: Näin tutkittiin