Bombdådet en påminnelse om att inget land är säkert
Österbottens Tidning
Margareta Björklund

Terrorattacker möjliga även hos oss, säger forskare. Fredsbevarande aktioner i Afghanistan gör oss till måltavla.


Självmordsattentatet i Stockholm visar att inget land går fritt från terrorism. Attentatet kunde ha inträffat var som helst.
Det säger forskaren Toby Archer vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Archer är expert på radikal islamism.


Toby Archer tror inte att självmordsattacken i Stockholm har kopplingar till Finland.


– Säkerhetspolisen har sagt att det inte finns någonting som tyder på att självmordsaktionen i Stockholm skulle ha kopplingar till vårt land. Jag delar deras bedömning.


Däremot ser Archer dådet som en påminnelse om att terrorattacker är möjliga också hos oss.


– Förhoppningsvis skonas Finland från den här typen av attacker. Samtidigt måste vi inse att det inte finns några garantier för att vårt land inte kan drabbas.


Självmordsdådet i Stockholm var enligt Archer inte oväntat. 11 september-attackerna mot USA förändrade synen på säkerheten i hela världen.


– Alla länder vet att det finns en reell risk för den här typen av extremism, säger Archer.


Självmordsbombaren i Stockholm har tydliga kopplingar till den radikala islamismen. I det hotmejl som han skrev till
Tidningarnas telegrambyrå (TT) strax före bombdådet nämner han ”era soldater i Afghanistan” och ”Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammed” som orsaker till attacken.


– Det finns mycket som en extremist kan åberopa för att rättfärdiga ett bombdåd. Norden och Europa är inte så oskyldiga som många tycks tro, säger Archer och hänvisar bland annat till den tilltagande invandrarfientligheten i de nordiska länderna.


För många muslimer är västländernas militära närvaro i Afghanistan och Irak helt oacceptabel. Huruvida soldaterna kommer från ett Nato- eller EU-land, spelar en underordnad roll.


– I Norden uppfattar vi FN-styrkorna i Afghanistan som en del av fredsprocessen. Vi ser på våra soldater som fredsbevarare. I den muslimska världens ögon är trupperna däremot först och främst soldater och inkräktare, förklarar Archer.


Archer är övertygad om att västvärldens militära närvaro i Irak och Afghanistan har spelat en central roll för radikalismens frammarsch inom islam.


Radikalism är dock inte entydigt med terrorism eller extremism. Archer talar om flera nivåer av radikal islam.


– Polisen i mitt egen land, Storbritannien, skiljer på radikaler och extremister. Med radikaler avser man personer som inte accepterar våld. Extremister däremot försvarar och är beredda att använda våld.


Majoriteten av muslimerna i Europa accepterar enligt Archer inte kriget i och bombningen av Irak.


– Men enbart det räcker inte till för att kalla dem radikala eller extrema, påpekar Archer.


Archer uppskattar att de extrema radikala islamisterna är högst 1 000 till antalet i Europa. I Storbritannien är de omkring 100.


– Exakt hur många de är, vet ingen. Men antalet är mycket, mycket litet, säger han.


Huruvida det finns extremister i Finland, kan han inte uttala sig om.


– Det kan jag naturligtvis inte veta, men jag hoppas att de inte finns i Finland. Egentligen förväntar jag mig inte det heller. Jag utgår från att den finländska polisen gör ett gott jobb.


Toby Archer tror inte att attacken i Stockholm kommer att förändra den svenska regeringens syn på de svenska FN-styrkorna i Afghanistan.


– Jag tror att alla länder, oavsett om de hör till Nato eller inte, skulle vara glada om de kunde ta hem sina soldater.


Efter terrordåden i Madrid tog den spanska regeringen hem sina trupper från Irak. Kommer
Sverige att handla på samma sätt?


– Ingen regering vill framstå som vek. Därför är det troligt att Sverige stannar i Afghanistan. Den svenska regeringen vill nog inte se ut som om den som blev pressad till reträtt.


Spanien fick hård kritik, inte minst av USA, för beslutet att kalla hem sina soldater från Irak.


– Man talade till och med om utpressning. Det som de facto hände var att Spanien gick till val och fick en ny regering. Socialisterna som vann valet lovade att kalla hem soldaterna, vilket man också gjorde efter valsegern, påpekar Archer.