Book review: Politicized Society: The Long Shadow of Taiwan's One-Party Legacy
World Politics, vol 65, nro 4, 2013

Dan Slater, professor vid Chicago universitet har i tidskriften World Politics (vol 65, nr 4, 2013) publicerat en artikel över bl.a. Utrikespolitiska institutets forskare Mikael Mattlins bok Politicized Society: The Long Shadow of Taiwan’s One-Party Legacy.

Länk till atikeln på Cambridge University Press sidor