Maailmanpolitiikan keskiö siirtyy Tyynelle valtamerelle
Yle uutiset
Heikki Heiskanen

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola antog i Yles finskspråkiga nyheter 31.12., att president Barack Obama kommer att koncentrera sig på att Förenta staternas världspolitiska roll förskjuts till Stilla havet och, att han kommer att betona den globala definitionen av Förenta staterna.

 

Länk till artikeln på Yle uutisets hemsida