Därför slåss ukrainarna
Hufvudstadsbladet
Janne Wass

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik analyserade i en intervju för Hufvudstadsbladet 22.2. orsakerna till oroligheterna i Kiev.

 

Bakgrunden till oroligheterna i Kiev är mångfacetterad. Därför ska man ta dagens skakiga överenskommelse med en nypa salt, säger Kristi Raik, forskare på Utrikespolitiska institutet i Finland.

 

1. Varför slåss ukrainarna i Kiev?

– Det finns tre orsaker. För det första utrikespolitiken. Protesterna startade då regeringen övergav ett handelsavtal med EU för en lukrativ överenskommelse med Ryssland. Det är alltså frågan om Ukraina ska rikta sig till öst eller väst. För det andra gäller det demokrati. President Viktor Janukovytj valdes demokratiskt, men många känner att han förstört demokratin och roffat makt åt sig själv och sina närmaste. För det tredje är det fråga om ekonomi. Ukraina är på randen till konkurs, och frågan är om man ska vända sig till EU och IMF eller Ryssland.

2. Varför blev demonstrationerna våldsamma?

– De började ju fredligt, och man ska minnas att också den orange revolutionen för nio år sedan var helt fredlig. Men denna gång valde specialstyrkorna redan från början att försöka skingra demonstranterna med våld. Ansvaret för våldet ligger nog främst hos regeringen.

3. Finns det risk för inbördeskrig?

– Mycket hänger på vad förhandlingarna med EU för med sig, men risken för inbördeskrig har ökat.

4. Vilka är EU:s och Rysslands roller?

– För Ryssland är Ukraina mycket viktigt regionalpolitiskt. Det är avgörande för Rysslands inflytande i Eurasien att man håller Ukraina knutet till sig. Ryssland erbjuder Ukraina pengar och resurser utan de krav som EU och IMF ställer. EU har under krisens gång förespråkat förhandlingar. Oppositionen anser att EU inte gjort tillräckligt, medan Ryssland tycker att unionen blandar sig i Ukrainas inre angelägenheter.

5. Janukovytj lovar nytt presidentval om 10 månader och minskade presidentbefogenheter. Vad betyder det?

– Det är ungefär en sådan kompromiss som man har talat om. Men det är så många aktörer inblandade att man måste se vad förhandlingarna egentligen leder till. Och demonstranterna kommer knappast att gå med på att vänta 10 månader på ett nytt presidentval. Dessutom räcker inte det för dem att han avgår, utan de kräver att han ställs inför rätta. Så knappast får det här uttalandet demonstranterna att packa ihop och gå hem.

© Hufvudstadsbladet