Utrikespolitiska institutets Briefing Paper 27,  Immigration in Europe at a Time of Economic Hardship väckte stort intresse i media och i riksdagen på grund av den aktuella behandlingen av utlänningslagen. Forskaren Toby Archers publikation handlar inte om en enskild lagändring i Finland, den tar inte heller ställning till ändringen. Forskaren, som är insatt i immigration, EU:s interna säkerhet och terrorism, ger i publikationen en helhetsbild av det, hurudana följder recessionen har för immigration i hela Europa.

Xenofobiska åsikter ökar under lågkonjunkturen (Hufvudstadsbladet, 16.2.2009)

Tutkimus: Taantuma kuumentaa maahanmuuttokeskustelua myös Suomessa (HS.fi, 16.2.2009)

Taantuma nostaa pinnalle maahanmuuton ongelmat (STT; Lapin Kansa; Kaleva, 16.2.2009)

Taantuman kasvattama kansallismielisyys saattaa näkyä eurovaaleissa (YLE.fi, 13.2.2009)