Yksilöllinen Kiina

Linda Jakobson – intervju


”Uskon, että kuvat ja uutiset vaurastuvasta Kiinasta johtavat helposti siihen harhakuvaan, ettei maassa olisi enää suurta määrä köyhiä. Kiina on osittain jo vauras maa ja osittain täysin kehitysmaa.


Vaikka jyrkistä tuloeroista on uutisoitu, vähemmälle huomiolle on jäänyt tavallisten kiinalaisten ja erityisesti köyhien kansalaisten asema silloin, kun he ovat tekemisissä viranomaisten kanssa. Kiinalaisessa kylässä, jossa kyläpäällikkö mielivaltaisesti määrää laittomia veroja tai maksuja, maanviljelijällä on äärimmäisen heikko asema. Valitusmahdollisuudet ovat heikot.


Kiinan ihmisoikeustilanne on ollut paljon esillä, mutta usein keskustelu fokusoituu poliittisiin oikeuksiin. Tavallisen kiinalaisen kannalta paljon tärkeämpi kansalaisoikeus olisi oikeus saada tasapuolista kohtelua viranomaisilta.


Jos olet rikas tai sinulla on poliittista vaikutusvaltaa, niin Kiinassa sinua todennäköisesti kohdellaan oikeudenkäynnin aikana hyvin eri lailla kuin tavallista kansalaista.


Kiinan johto on julistanut, että sen tarkoitus on kehittää oikeusvaltiolle raamit. Oikeusvaltiota ei kuitenkaan voi syntyä, ellei puolue hyväksy oikeuslaitosta, joka on riippumaton – nimenomaan puolueesta riippumaton. Mielivalta on suunnaton ongelma Kiinassa.”


 


Linda Jakobson valitsee kaksi kuvaa. Toisessa on Pekingin metro, toisessa mies, joka opettelee puistossa tangoa.


Bildtext:


”Peking on 13 miljoonan asukkaan kaupunki, jossa on olympialaisten ansiosta erittäin hyvin toimiva metro, jota käytetään innokkaasti. Toisaalta Suomessa usein unohdetaan, kuinka yksilöllisiä kiinalaiset ovat. Suurista massoista huolimatta jokainen tuntuu hakevan omaa tyyliään ja elämänmuotoaan. Länsimaalainen tanssi on hyvin suosittua kaupungin puistoissa”, Jakobson sanoo.