Melting Arctic is now an Asian security issue
gbtimes

Utrikespolitiska institutets seminarium ’Arctic challenge in global politics’ (24.4.), där professor Stephen Blank, U.S. Army War College talade, uppmärksammades i gbtimes 1.5. Vid evenemanget fäste institutets forskare Jyrki Kallio vid sidan om de stora frågorna även uppmärksamhet bl.a. på ursprungsbefolkningen i området samt på Kinas allt sämre fiskevatten.

 

Länk till artikeln i gbtimes