Tavoitteena toimeliaisuus
maailma.net
Aino Haavio

Utrikespolitiska institutets forskare Marikki Stocchetti kommenterade på maailma.net -sidorna 16.7. utvecklingssamarbetet som befrämjar handel.

 

Länk till artikeln