European Commission’s position has weakened, say member states

Barrosokommissionens politiska position har försvagats sedan 2004. Kommissionen ses mestadels tjäna de stora medlemstaternas intressen, vilket indikerar en förlust i kommissionens politiska ledarskap. Samtidigt är kommissionens största succé anammandet av klimat- och energipaketet, medan det enskilda största misslyckandet var oförmågan att förutse och reagera på finans- och ekonomikrisen.


Rapporten, som sammanställts av EPIN, ett europeiskt forskningsnätverk, kan nås på följande adress:


http://www.cepsearch.org/sendstudionx/link.php?M=182490&N=147&L=8548&F=T


Utrikespolitiska institutets forskare Toby Archer har bidragit till rapporten.