EPA-sopimukset umpikujassa
maailma.net
Ina Kauppinen

Utrikespolitiska institutets forskare Marikki Stocchetti kommenterade påhemsidan till maailma.net 19.3. de afrikanska ländernas ovilja att underteckna EPA-avtalen (Economic Partnership Agreement), som Europeiska kommissionen uppställt som villkor för tullfri handel på den europeiska marknaden.

 

 

Länk till artikeln