Revitty rajamaa
Yliopisto-lehti

Redaktionschef för tidningen Ulkopolitiikka Joonas Pörsti har i tidningen Yliopisto 4/2014 publicerat artikeln ’Revitty rajamaa’. Enligt Utrikespolitiska insitutets äldre forskare Kristi Raik, som intervjuats av Pörsti, vill ukrainarna inte att deras land splittras. Raik framhåller att man i Ukraina t.o.m. kan se att den nationella identiteten har förstärkts till följd av krisen.