'EU ja Venäjä eivät pidä toisiaan erityisen tärkeinä kumppaneina'
Verkkouutiset
Heikki Jantunen

Utrikespolitiska institutets forskare Vadim Kononenkos FIIA Comment -rapport över relationerna mellan Ryssland och EU refererades i Verkkouutiset 19.11. Där konstaterades det, att forskaren anser att konflikterna som uppstått som en följd av Rysslands WTO-medlemskap visar, att EU:s och Rysslands strategiska partnerskap är förbi.

 

Länk till artikeln på hemsidan till Verkkouutiset