Euron poliittinen voima
Pohjan Akka syyskuu 2012

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen har publicerat en artikel ’Euron poliittinen voima’  [Eurons politiska makt] i Kvinnor i Europas tidning Pohjan Akka. Enligt diretör Tiilikainen har medborgare i euro-området varit nöjda med den gemensamma valutan fastän den inte har infriat de förväntningar som ställt på den. Finland är ett gott exempel på ett land där medborgarna har varit nöjdare med den gemensamma valutan än över EU-medlemskapet över lag.

 

Länk till artikeln på hemsidan av tidningen Pohjan Akka