Council of Europe chides Russia in new report
RIIA novosti
Dan Peleschuk

Utrikespolitiska institutets programdirektör Arkady Moshes analyserade i RIIA novosti 2.10. vilka följder Europarådets rapport kan ha på Ryssland.

 

Länk till artikeln på RIIA novostis hemsida