'Eurozonen håller ihop trots resultatet'
Hufvudstadsbladet
Janne Wass

 Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen kommenterade i Hufvudstadsbladet 27.2. resultatet av det italienska parlamentsvalet samt dess följder för Europeiska unionen.

 

Oberoende av utgången i regeringsförhandlingarna kommer Italien inte att överge EU eller euron, försäkrar finländsk expert.

 

Valresultatet i Italien kastar långa skuggor, inte bara över den europeiska ekonomin, utan också över EU:s trovärdighet. Hälften av de italienska väljarna röstade mot EU:s finanspolitik och de påtvingade budgetdisciplinära åtgärderna. Flera europeiska ledare har uttryckt oro efter valet. EU-parlamentets ordförande, tyska Martin Schulz, säger till AFP att situationen är svår för hela EU. Enligt honom visar resultatet att EU inte bara kan kräva krisländer på åtstramningar, utan också uppmana till investeringar.

– Människor är beredda att göra uppoffringar, men inte till varje pris.

Frankrikes finansminister Pierre Moscovici är inne på samma linje.

– När det enda budskapet från Europa är åtstramning så kommer en tid då männi­skor inte står ut längre … Det måste finnas ett annat perspektiv: tillväxt, säger han till Reuters.
Gubben i lådan?

Inom EU håller många tummarna för att svårigheten att få ihop en majoritetsregering gör att den EU-vänlige reformisten Mario Monti lite som gubben i lådan kan stiga fram som en kompromiss-premiärminister. En som hoppas på det här är direktören för Finlands utrikespolitiska institut Teija Tiilikainen.

– Ur EU:s synvinkel var Montis tjänstemannaregering trovärdig därför att Italien återvände till det europeiska beslutsfattandet, dess röst hördes igen. Det var som att få tillbaka det gamla Italien, och det hade mycket att göra med Montis person. Berlusconi var inte alls intresserad av EU.

Risken finns ändå att landet får en starkt EU- och eurokritisk regering. Att Italien på allvar skulle överväga ett utträde ur euron, såsom Beppe Grillo tidigare krävt, ser Tii­likainen inte som en risk.

– Det hör ihop med populismen att kritisera de europeiska reformerna, men vi har sett att populisterna inte har några seriösa alternativ. Italien och EU är bundna av ett ömsesidigt förhållande. Inte ens populisterna ser det som ett seriöst alternativ att träda ut ur eurozonen.
Stärkt demokrati

Teija Tiilikainen tror inte att det faktum att länder som Portugal och Spanien nu vill använda det italienska missnöjet som ett förkläde för att diskutera lånevillkoren kommer att ha någon effekt.

– Euroländerna i norr kommer knappast att gå med på det. Det skulle kräva mer solidaritet, och en sådan mekanism som skulle kunna skapa ytterligare solidaritet finns inte inom EU just nu.

Enligt Tiilikainen är mönstret detsamma gällande alla EU-kritiska populistpartier i Europa, inklusive Sannfinländarna. Hon noterar att inte heller Timo Soinis parti öppet förespråkar ett utträde ur euron, utan i stället varnar för att eurozonen kommer att kollapsa.

Det är lätt att skylla ekonomiska problem på euron, men det är inte där problemen har sina rötter, menar Tiilikainen. Däremot tycker hon att det är bra att kritiken har skapat en diskussion om EU:s demokratiunderskott, och att den tas på allvar inom unionen.

– När makten allt mer förskjuts från medlemsländerna till EU, måste man försäkra att demokratin inom EU förstärks.