Vientiluvat ja pieni Suomi
Suomen Sotilas 6/2012
Eeva Vänskä

Utrikespolitiska institutets forskare Harri Mikkola kommenterade i en intervju för tidningen Suomen Sotilas hur exportlicenser inverkar på den finska försvarsindustrins konkurrenskraft.

 

 

Länk till artikeln i tidningen Suomen Sotilas (pdf)