Fången i ett land som inte finns
Ny Tid
Janne Wass

Äldre forskare vid Utrikespolitiska
institutet Wolfgang Mühlberger kommenterade konflikte
n mellan Israel och
Palestina i Ny Tid den 25 augusti. Enligt Mühlberger är det omöjligt att nå en
lösning p
åkonflikten i det nuvarande politiska klimatet
när
Israels regering är den mest högerorienterade i
landets historia och det finns parlamentsledamöter som är uttalade rasister.