Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Skyddspolisen (SUPO) ordnar tillsammans seminariet FIIA Forum – Changes and challenges in the Nordic security climate onsdagen den 27 april 2022 kl. 13.30–16.30 (EEST). Du kan följa med seminariet direkt på nätet.

FIIA Forum är FIIA:s största årliga diskussionstillfälle, där temat i år är den dramatiska förändringen i Nordens säkerhetsmiljö och dess inverkan på Finlands framtid. Hurudan är den dynamik som styr den nuvarande säkerheten i Nordeuropa och hur borde den hanteras? Vilken roll har säkerhets- och underrättelsetjänsterna när man dryftar hur de nya hoten och utmaningarna mot vår säkerhet ska tacklas?

Inledningsanförandet på seminariet FIIA Forum 2022: Changes and challenges in the Nordic security climate hålls av riksdagens talman Matti Vanhanen.

I seminariets första paneldiskussion Geopolitical outlook to the changed security situation in Finland’s neighbourhood deltar Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola, Skyddspolisens specialforskare Veli-Pekka Kivimäki, äldre gästforskare Robert Nurick (Scowcroft Center for Strategy and Security) och Anna Wieslander, Nordeuropachef för Atlantic Council. Debatten leds av Utrikespolitiska institutets ledande forskare Charly Salonius-Pasternak.

I seminariets andra paneldiskussion Common challenges in the Nordic security and intelligence community debatteras det förändrade säkerhetsläget av Skyddspolisens chef Antti Pelttari, svenska säkerhetspolisen Säpos chef Charlotte von Essen och norska säkerhetstjänsten PST:s chef Hans Sverre Sjøvold. Debatten leds av Katri Makkonen.

Seminarieprogrammet och anmälningslänken om du vill följa seminariet på nätet hittar du här: FIIA Forum 2022.