Forskningscentret för USA:s politik och makt (Center on US Politics and Power, CUSPP) vid Utrikespolitiska institutet har beviljats 225 000 euro i uppföljningsfinansiering för forskningsprojektet ”USA vid en vändpunkt: Framtiden för utrikes-och inrikespolitiken i en tid av konfrontation”. Projektet som börjar i år kommer att fortsätta i ett och ett halvt år.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt (CUSPP) är det ledande forskningscentrumet i Norden som koncentrerar sig på USA:s utrikespolitik. Syftet med forskningscentret är att producera forskning och sakkunskap om USA:s framåtskridande globala och lokala roll samt om de inrikespolitiska drivkrafterna i utrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet och styrning.

Charly Salonius-Pasternak, ledande forskare vid CUSPP prisar finansieringen, och säger att stiftelsens årtionde långa stöd till centret har möjliggjort att bygga upp ett unikt nätverk av forskare som koncentrerar sig på USA:s utrikes- och säkerhetspolitik, och säkerhetsstrategi.

”Forskningsvistelser, akademisk och policyorienterad publicering, seminarier och stöd för transatlantiska myndigheter samt offentlig debatt har varit möjligt på grund av stödet. Samtidigt har centret också haft möjligheten att stöda utvecklingen av nya generationer av forskare som koncentrerar sig på USA vilket är viktigt för framtiden, speciellt nu när USA har blivit en allierad”, och den största handelspartnern säger han.

”Den nya finansieringen skapar ett enastående projekt där centrets forskare analyserar hur USA:s utrikes- och inrikespolitik flätas samman och påverkar varandra. Det är fint att det finns stiftelser som Jane och Aatos Erkko stiftelsen som är färdiga att stöda kontinuerlig utveckling av forskningarbete under en längre tid”, säger Salonius-Pasternak.

Läs mer om CUSPP på webbsidan.

Ledande forskare