Suomi ja Ruotsi pohtivat yhteisiä sotilasosastoja
Iltalehti
Mikko Virta

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade 7.5. i Iltalehti försvarsavtalet mellan Finland och Sverige. Enligt Salonius-Pasternak löser avtalet inget, men det kan vara till stor hjälp.