Finland mulls over its eurozone future
BBC News
Andrew Walker

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen analyserade i en intervju för BBC 14.8. Finlands ståndpunkt till euro-områdets kris.

Länk till artikeln på BBC News’ hemsida