Suomalainen sotabisnes
Yle, MOT

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade i MOT -programmet i Yle 31.3. privat finländsk krigs- och säkerhetsaffärsverksamhet som bedrivs av f.d. soldater som tidigare tjänstgjort i specialtrupper.