Kansanmurha ei ole maan sisäinen asia
Karjalainen

I Finland har man
talat rätt lite om R2P-principen som godkänts i FN. Ett organ vid namn International
Commission on Intervention and State Sovereignity producerade 2001 ett nytt
begrepp för användning i internationell politik: Responsibility to Protect,
alltså ansvar att beskydda. I FN skrevs begreppet ned i World Summit
Outcome-dokumentet år 2005.

Människan har nu
ansvar att beskydda sina artfränder. Folkmord är inte längre ett privat ärende
för något land eller någon diktator, FN:s medlemsländer är förpliktade att
ingripa i saken och få slut på dödandet av oskyldiga människor.

Denna princip kan
anses vara en politisk norm, inte något som är bindande ur den internationella
rättens synvinkel. Det har inte skrivits ned skilt i något statsfördrag, som
princip samlar den ihop olika synvinklar och i vissa fall också plikter.

”I förhållande
till folkmord har alla stater redan skilt haft en rättslig plikt att motarbeta
folkmord. Detta baserar sig på folkmordsavtalet 1948”, påminner äldre forskare
Katja Creutz från Utrikespolitiska institutet Karjalainen 5.10.

Länk till artikel