Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoiden muutos
Suomen Sotilas 6/2012
Eeva Vänskä

Utrikespolitiska institutets forskare Harri Mikkola framhöll i institutets seminarium ’Suomen puolustus- ja turvallisuusteollisuus käännekohdassa’ (15.10.), att trots att försvars- och säkerhetsmarknadens licenspraxis borde vara densamma inom EU-området kan kriterierna tillämpas i olika situationer och stater på olika sätt. Enligt Mikkola borde man granska hur man efterföljer reglaget i andra stater, samt utnyttja alla de undantagsmöjligheter som står till buds i kriterierna.

 

 

Länk till artikeln i tidningen Suomen Sotilas (pdf)