Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset vapaakauppaneuvottelut jatkuvat
Demokraatti
Sirpa Taskinen

Utrikespolitiska institutets gästforskare Johanna Jacobsson kommenterade i tidningen Demokraatti 20.12. förhandlingarna om frihandel mellan EU och Förenta staterna.

 

 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset vapaakauppaneuvottelut jatkuvat

Jaakonsaari toivoo EU:lta tiukkaa otetta

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppaneuvotteluiden kolmatta kierrosta käydään tällä viikolla Washingtonissa. Sopimuksella pyritään yhdenmukaistamaan sääntelyä ja alentamaan sekä poistamaan tullimaksuja ja -muodollisuuksia. Jos sopimus onnistuu, sen odotetaan lisäävän kasvua ja työllisyyttä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlassa on arvioitu, että syntyessään vapaakauppasopimus hyödyttäisi ennen muuta pieniä ja keskisuuria yrityksiä. SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari korostaa, että kasvua ja työpaikkoja tarvitaan Atlantin molemmilla puolilla. Hän pitää erityisen tärkeänä sitä, että eurooppalaisyritysten pääsy Yhdysvaltojen markkinoille helpottuu.

– USA:ssa on paljon protektionistisia piirteitä, jotka syrjivät eurooppalaisia yrityksiä. Sopimus antaa mahdollisuuden poistaa niitä. Suomen hallitus on ihan oikeassa ajaessaan tätä asiaa, mutta sen pitää kyllä olla tarkkana, hän sanoo.
Aikataulu on kunnianhimoinen
EU:lta Jaakonsaari peräänkuuluttaa neuvotteluissa vahvaa ja yhtenäistä linjaa. Parhaassa tapauksessa sopimuksella voitaisiin edistää keskeisten kansainvälisten ympäristönormien ja työelämäsopimusten noudattamista ja toimeenpanoa.

– Tällä voidaan jopa edistää yhteiskuntavastuuta, mutta se riippuu siitä, miten Euroopan unioni neuvottelee. Voi käydä myös päinvastoin, hän sanoo.

Neuvottelut maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alkoivat kesällä. Tavoitteena on ollut saada sopimus valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä. Jaakonsaari ei kuitenkaan usko aikataulun pitävän.

EU:n osalta neuvotteluja vetää komissio, ja jäsenmaat valmistelevat kannat yhteistyössä sen kanssa. Kun EU ja Yhdysvallat ovat saaneet neuvottelut päätökseen, on vielä EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksyttävä sopimus.

”USA:ssa on paljon protektionistisia piirteitä, jotka syrjivät eurooppalaisia yrityksiä.”

Pöydällä on uudentyyppisiä kysymyksiä

Poliittisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä vapaakauppaneuvotteluissa on paljon pelissä. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Johanna Jacobsson pitää sopimuksen syntyä todennäköisenä, mutta pohtii sen laatua.

– Sopimuksen taso ja syvyys määrittävät kaiken. Kun pelissä on niin paljon poliittista pääomaa, houkutus kehua huonoakin sopimusta hyväksi voi olla suuri, hän sanoo.

Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että neuvottelut koskevat uudentyyppisiä kauppakysymyksiä. Käytännössä puhutaan esimerkiksi kuluttajatavaroiden standardeista ja turvallisuusvaatimuksista samoin kuin palveluiden toimintaympäristöjen yhdenmukaistamisesta.

Jacobsson ei pidä mahdollisena sitä, että sopimus voisi suoraan heikentää työntekijöiden asemaa EU:ssa. Kasvavan kilpailun kautta sen sijaan vaikutukset voisivat ulottua myös työntekijöihin.

– Kyseessä on sama logiikka kuin kaikessa kaupan vapauttamisessa, hän sanoo.

Seuraavaa kierrosta kaavaillaan jo ensi tammikuulle. Neuvotteluja on kritisoitu avoimuuden puutteesta, minkä vuoksi mukaan on ryhdytty ottamaan myös kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.

– Se on mielestäni positiivinen asia. Vastaavaa ei aiemmin ole vapaakauppaneuvotteluiden yhteydessä tehty, Jacobsson kertoo.